W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz. 1429) przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane w postaci elektronicznej w formacie PDF.