Dokumenty

> Formularz Zawiadomienia

> Formularze do pobrania:
Zawiadomienie.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 258KB)
Zawiadomienie.doc (Format pliku: doc / Rozmiar pliku: 31KB)

> Załączniki do zawiadomienia:

Baza robocza – zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego właściwych baz danych,
Operat techniczny - dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub ich uwierzytelnione kopie.

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik

Termin i sposób realizacji


Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych.

Opłaty


Brak

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


Zgodnie z art. 12b ust. 6-8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyniku weryfikacji. W przypadku gdy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy wydaje decyzje administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dodatkowe informacje


Baza robocza może zostać dostarczona przy użyciu usługi i.KERG lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

> w postaci plików GML,
> w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym PZGiK

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazywaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Dotyczy tylko przesyłania zawiadomienia oraz roboczej bazy danych. Możliwość przesłania operatu technicznego będzie istniała od momentu wdrożenia operatu technicznego w postaci elektronicznej.

Poprzez usługę i.KERG. Dotyczy przesyłania zawiadomienia, roboczej bazy danych oraz operatu technicznego.

 


Tradycyjnie:

Zawiadomienie wraz z operatem technicznym w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik