Dokumenty

> Formularz P, P1, P2, EGiB

> Formularze do pobrania:
P.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 56KB) P.xlsx (Format pliku: xlsx / Rozmiar pliku: 19KB)
P1.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 40KB) P1.xlsx (Format pliku: xlsx / Rozmiar pliku: 15KB)
P2.pdf 
(Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 401KB) P2.xlsx (Format pliku: slsx / Rozmiar pliku: 56KB)
EGiB.pdf 
(Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 56KB) EGiB.xlsx (Format pliku: xlsx / Rozmiar pliku: 43KB)

Przykładowo wypełnione formularze P, P1, P2, EGiB

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik


Wnioski w postaci elektronicznej:

> Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
> Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Termin i sposób realizacji


Termin realizacji do 7 dni roboczych.

Opłaty


Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposób płatności:

> na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule przelewu należy wpisać numer DOO.
> w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

Dodatkowe informacje


Brak

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2019.393)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze  zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1460 ze zm.)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U.2018.771 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2018.1471 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz.U.2019.434)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej:
Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik