Dokumenty


Prezydent Miasta zawiadamia o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narad publikując harmonogram narad koordynacyjnych. Dla miasta Rybnika został opracowany harmonogram narad na rok kalendarzowy. Wraz z harmonogramem Prezydent Miasta przekazuje kopie planów sytuacyjnych. Dla miasta Rybnika został opracowany harmonogram narad na rok kalendarzowy.

Do pobrania tutaj

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik,
III piętro, pok. 355

Termin i sposób realizacji


Termin zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Opłaty


Brak

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


Brak

Dodatkowe informacje

W trakcie przygotowania do wdrożenia jest usługa przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze  zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

Opiniowanie wniosków poprzez aplikację Geo-Info i.Narady

 


Tradycyjnie:

Urząd Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik,
III piętro, pok. 355