Wzory dokumentów:

Tabela przekodowań.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 1253KB)

Wzór protokołu inwentaryzacji osnowy.doc (Format pliku: doc / Rozmiar pliku: 31KB)

Wzór protokołu przyjęcia granic.doc (Format pliku: doc / Rozmiar pliku: 42KB)

Wzór protokołu utrwalenia znaków granicznych.doc (Format pliku: doc / Rozmiar pliku: 29KB)

 

Przydatne linki:

Interaktywna mapa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Mapa prezentuje między innymi formy ochrony przyrody jak rezerwaty i parki krajobrazowe, obiekty geoturystyczne, ogrody zoologiczne i botaniczne oraz inne dane środowiskowe.

Mapa hydrograficzna zagrożenia i ryzyka powodziowego PGW Wody Polskie

Mapa prezentuje między innymi granice jednostek Wód Polskich, obszary zagrożenia powodziowego, podział hydrograficzny Polski, scenariusze zniczenia lub uszkodzenia wału czy budowli.

 

Karty informacyjne punktów osnowy poziomej i wysokościowej:

Mapa przeglądowa osnowy (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 9 280KB)

 Osnowa pozioma  Osnowa wysokościowa
 6_124_25_Osnowa_wysokościowa
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 356KB)
 6_124_26_Osnowa_pozioma
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 1 205KB)
 6_124_26_Osnowa_wysokościowa
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 384KB)
 6_125_24_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 378KB)
 6_125_25_Osnowa_wysokościowa
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 10 978KB)
 6_125_25_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 55 165KB)
 6_125_26_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 6 285KB)
 6_125_26_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 42 749KB)
 6_125_27_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 270KB)
 6_126_24_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 933KB)
 6_126_25_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 8 593KB)
 6_126_25_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 65 201KB)
 6_126_26_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 3 997KB)
 6_126_26_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 27 235KB)
 6_127_25_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 2 520KB)
 6_127_25_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 27 899KB)
 6_127_26_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 1 448KB)
 6_127_26_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 11 472KB)
 6_128_25_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 67KB)
 6_128_25_Osnowa_pozioma 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 496KB)
 6_128_26_Osnowa_wysokościowa 
(Format pliku: zip Archive/ Rozmiar pliku: 213KB)

 

Tereny zamkięte:

Decyzja nr 2 z dnia 22.02.2022r. zmieniająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

decyzja nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 22.02.2022r. (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  580KB)

Decyzja nr 7 z dnia 07.04.2021r. zmieniająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2021r. (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  544KB)

Decyzja nr 28 z dnia 19.10.2021r. zmieniająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38).

decyzja nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2021 r. (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  474KB)

Decyzja nr 29 z dnia 08.11.2021r. zmieniająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38).

decyzja nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2021 r. (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  683KB)

Decyzja nr 32 z dnia 14.12.2021r. zmieniająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38).

decyzja nr 32 Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2021 r. (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  559KB)

Tereny zamknięte zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przez które przebiegają linie kolejowe dla województwa śląskiego. Dla miasta Rybnika od pozycji 9370 do 10126.

załącznik tereny zamknięte (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 16 790KB)