Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. skończył się okres przejściowy, w którym była możliwość przekazywania operatów w postaci papierowej.