Przypominamy, że dnia 31 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316). W związku z powyższym dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 31 lipca br. należy stosować nowe wzory zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, a dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca br. wzory dotychczasowe. Nowy wzór zawiadomienia dostępny jest w zakładce GEODETA – Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac.