Od poniedziałku tj. 14.09.2020 r. w Urzędzie Miasta Rybnika będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania (ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika). Najważniejszą zmianą jest fakt, że zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów, która odbywać się będzie z zachowaniem zasad opisanych w ogłoszeniu. Z uwagi na występujące w dalszym ciągu zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 preferowanym przez nas sposobem kontaktów jest sposób dotychczasowy – drogą elektroniczną (e-mail, aplikacja i.KERG), telefonicznie, pocztą. W przypadku konieczności wizyty osobistej w naszym wydziale zwracamy uwagę na fakt, że obsługa odbywać się będzie wyłącznie na stanowisku wyznaczonym do obsługi klientów znajdującym się w holu na piętrze 3, przed wejściem do pokoju 352. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko 1 klient.