Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 (Dz.U.2020 poz. 782), dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 31 lipca 2020r., a które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędowa na wniosek wykonawcy do dnia 31 stycznia 2021r. 

Poniżej pismo Głównego Geodety Kraju w przedmiotowym temacie.

Pismo GGK (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 372KB)