Informujemy, że od dnia 01.03.2021 r. zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w tabeli 9 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępniane będą zgodnie z § 51 pkt. 3 rozporządzenia MRRIB w sprawie ewidencji gruntów i budynków jedynie w formacie GML.