Informujemy, że w przypadku osobistego odbioru dokumentów, o których mowa w art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 tekst jednolity ze zm.), będących wynikiem pracy geodezyjnej, przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego prace geodezyjne zostały wykonane, odbioru może dokonać wykonawca prac lub upoważniona przez niego osoba. Prostym sposobem upoważnienia odpowiednich osób do odbioru jest zamieszczenie ich danych i informacji o rodzaju upoważnienia (do odbioru) w pkt. 16 formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej – w aplikacji GEO-INFO i.Kerg lub analogowo. W przypadku braku takiego wpisu materiały będą wydawane jedynie osobom posiadającym dokument stanowiący pisemne upoważnienie wykonawcy prac geodezyjnych do odbioru dokumentów.