Udostępniamy zawiadomienie w sprawie wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Chwałęcice i Niewiadom Dolny.

zawiadomienie_1

zawiadomienie_2

 

Informujemy, że rozpoczeły się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chwałęcice oraz Niewiadom Dolny. 

Pełna informacja dotycząca modernizacji poniżej:

Modernizacja_EGiB_Chwałęcice_Niewiadom_Dolny (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  416KB)

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Infrastruktury opublikowana została decyzja nr 7 z dnia 07.04.2021r. zmianiająca decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz 38). 

Z decyzją można zapoznać się poniżej.

Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2021r.  (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  544KB)

Pełną informację dotyczącą działek znajdujących się w terenach zamkniętych dla Miasta Rybnika zamieszczono pod linkiem https://geodezja.rybnik.eu/index.php/geodeta/formularze-przydatne-linki