Informujemy, że rozpoczeły się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chwałęcice oraz Niewiadom Dolny. 

Pełna informacja dotycząca modernizacji poniżej:

Modernizacja_EGiB_Chwałęcice_Niewiadom_Dolny (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku:  416KB)