Klient indywidualny

1. Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

2. Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)

3. Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

4. Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków


5. Udostępnienie rejestru cen nieruchomości

6. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)

7. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej)

8. Udostępnienie innych materiałów

9. Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków

10. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych

11. Założenia konta w aplikacji GEO-INFO i.Wniosek

12. Ustalenie numeru porządkowego

13. Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

Geodeta

Rzeczoznawca

 

Projektant

Komornik